ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 15.6/10.7.1856 «Περί του διακριτικού σημείου των Αρχιερέων»

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 15.6/10.7.1856

«Περί του διακριτικού σημείου των Αρχιερέων»

Α΄.Οι κατά το ημέτερον βασίλειον εν ενεργεία σεβασμιώτατοι Μητροπολίται, Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι φέρουσιν επί του στήθους εγκόλπιον ιερόν, ως διακριτικόν σημείον του θείου και υψηλού αξιώματος της αρχιερωσύνης αυτών.

Β΄.Του εγκολπίου η μεν ύλη είναι εξ αργύρου καθαρού, το δε σχήμα ωοειδές. Και εν μεν τω μέσω εικονίζεται επί σμάλτου κυανού έχοντος διάμετρον τεσσάρων εκατοστομέτρων του πλάτος και έξ εκατοστομέτρων το μήκος, ο Κύριος και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός, τη μεν δεξιά ευλογών, τη δε ετέρα κρατών το Άγιον Ευαγγέλιον. Περικοσμείται κύκλω δια λίθων πολυτίμων και είναι εστεμμένον άνωθεν με το βασιλικόν διάδημα χρυσούν, κατά το επισυναπτόμενον ώδε σχεδιαγράφημα εξαρτάται δε από του λαιμού εις το στήθος δι’ αλύσου χρυσής.

Γ΄.Το εγκόλπιον τούτο οι εν τω βασιλείω σεβασμιώτατοι ιεράρχαι φορούσιν αείποτε ως διάσημον διακριτικόν του δημοσίου εκκλησιαστικού χαρακτήρος αυτών.


Αριθμός Απόφασης :
'Ετος : 0
Δικαστήριο :


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.