ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Κανονιστική Απόφαση Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας (ΙΣΙ) Εκκλησίας της Ελλάδος υπ' αριθμ. 2473/2206/11.10.2019 «Μετονομασία της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων σε Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων.» (ΦΕΚ Α΄ 175/8.11.2019)

Κανονιστική Απόφαση ΙΣΙ υπ' αριθμ. 2473/2206/11.10.2019
 «Μετονομασία της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων σε Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων» (ΦΕΚ Α΄ 175/8.11.2019) 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τας διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 146/Α731.5.1977),

2. τους Ιερούς Κανόνας λδ' των Αγίων Αποστόλων, ιζ' της Δ' Οικουμ. Συνόδου, λη' της Πενθέκτης Συνόδου, στ' της εν Σαρδική Συνόδου, νστ', ρθ' της εν Καρθαγένη Συνόδου,

3. την υπ' αριθμ. 307/29.5.2019 πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ,

4. την από 28.6.2019 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου,

5. την από 11.10.2019 απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και

6. το γεγονός ότι εκ της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζει:

Ότι η κατά το άρθρον 11 παρ. 1 υποπαρ. Α' στοιχ. ιθ' του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» εις την Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν της Ελλάδος υπαγομένη Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων, μετονομάζεται εις «Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων», εντεύθεν δε διά του φερωνύμου τίτλου «Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων» μνημονεύεται και υπογράφεται ο επιχώριος Μητροπολίτης Κυθήρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

 

 


Αριθμός Απόφασης :
'Ετος :
Δικαστήριο :


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.