ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Κανονιστική Απόφαση Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας (ΙΣΙ) Εκκλησίας της Ελλάδος υπ' αριθμ. 5053/2016/625/9.3.2017 «Μετονομασία της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών» (ΦΕΚ Α΄ 45/3.4.2017)

Κανονιστική Απόφαση ΙΣΙ υπ' αριθμ. 5053/2016/625/9.3.2017

«Μετονομασία της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών» (ΦΕΚ Α΄ 45/3.4.2017)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Έχουσα υπ’ όψει:

1) τας διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. 146/Α/31.5.1977),

2) τους Ιερούς Κανόνας λδ’ των Αγ. Αποστόλων, ιζ’ της Δ΄ Οικουμ. Συνόδου, λη’ της Πενθέκτης Συνόδου, στ’ της εν Σαρδική Συνόδου, νστ’, ρθ’ της εν Καρθαγένη Συνόδου,

3) την υπ’ αριθμ. 1231/323/20.10.2016 Πρότασιν - Εισήγησιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκταρίου προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος,

4) την από 8.12.2016 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου,

5) την από 9.3.2017 Απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και

6) το γεγονός ότι εκ της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζει:

Η κατά το άρθρον 11 παρ. 1 υποπαρ. Α΄ στοιχ. ιστ’ του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» συσταθείσα «Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας και Παξών» της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετονομάζεται εις «Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων», εντεύθεν δε δια του φερωνύμου τίτλου «Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων» μνημονεύεται και υπογράφεται ο επιχώριος Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών.

Η παρούσα να δημοσιευθή δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του Επισήμου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

 


Αριθμός Απόφασης :
'Ετος :
Δικαστήριο :


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.